2006

Januari

- Maurizio Gaillard (GdV) stuurt zijn nieuwjaarswensen en laat weten dat het verzoek is gekomen voor een grotere hut die onderdak moet kunnen bieden aan een maximum van 16 personen. Dit in verband met de toekomstig status van het gebied als nationaal park.
Bovendien zou er ook een sanitaire voorziening moeten komen.

- Na de eerste tekenfase heeft Arjen van diverse mensen om zich heen kritieken en suggesties gekregen. Met name de opmerkingen uit de kring van collega kunstenaars doen hem inzien dat het huidige ontwerp juist het karakter van zijn beeldend werk mist. Daarnaast ontbreekt de bezieling; de fundamentele relatie tussen denkbeelden, landschap, en het te realiseren object.
Arjen kruipt weer achter de tekentafel...

- Op 12 januari 2006 vindt te Zaltbommel, per notariële akte, de oprichting plaats van 'Stichting Bivacco Valpelline'. Inschrijfnummer KvK te Tiel: 11064156

- In verband met de financiering en mogelijke subsidiëring van het project is er o.a. contact met de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) en de Club Alpino Italiano (CAI). De NKBV is enthousiast en wil meefinancieren op voorwaarde dat ook de plaatselijke afdeling van de CAI in de kosten deelt. De CAI laat weten dat zij dit soort projecten normaalgesproken niet financieren omdat de regionale gidsen zelfstandig zijn...

De Stichting vraagt de GdV om formele documenten waaruit duidelijk blijkt dat de gemeente Bionaz en de regio Val d'Aosta een forse financiële bijdrage hebben toegezegd. Deze documenten kunnen de NKBV wellicht over de streep trekken zodat een subsidie -via het Huttenfonds- verstrekt kan worden.

- Op 27 januari 2006 komt de werkgroep en het bestuur van Stichting Bivacco Valpelline voor de eerste maal in vergadering bijeen.

Februari

- Arjen presenteert nieuwe tekeningen.
Tijdens het ontwerpproces merkt hij hoe belangrijk het gebrek aan kennis is over de aard van het terrein waar het bivak gebouwd zal worden.
Aan de hand van de gegevens van een (staf-)kaart kan er slechts een grove inschatting van het terrein worden gemaakt. Het blijft gissen naar de exacte hellingshoek van het terrein, de bodemgesteldheid, obstakels of zaken die je juist in een ontwerp kunt opnemen.
Een definitieve vorm zal dus pas verkregen worden nadat de plek is bezocht en bestudeerd.

Dit nieuwe ontwerp beoogt optimale integratie van het object in zijn omgeving. Het dak wordt voorzien van vegetatie waardoor het bivak zich als een plooi vanuit het natuurlijke landschap zal verheffen. Architectonisch zal dit consequenties hebben voor de maximale hellingshoek en structuur van het dak. Ook de afwatering zal goed bekeken moeten worden.
Er zijn strikte voorschriften met betrekking tot de bouw van grasdaken waarmee, vanzelfsprekend, rekening dient te worden gehouden.

Aan de voorgevel wordt een overkapping gebouwd met een oversteek van een meter waaronder de ingang, de ramen en twee banken zullen komen.
Boven de ingang komt een soort roosvenster met doorzichtige elementen en in het midden een raam.

Binnen kom je eerst in een leefruimte waarvan de uiterste punten links- en rechtsonder kastruimte bieden.
In het achterste deel worden drie slaaplagen gemaakt met in totaal 15 of 16 bedden. In de achterwand zullen, als ware het een sterrenhemel, 7 kleine raampjes komen.
Afhankelijk van het bouwterrein zal de achterzijde van het bivak deels worden ingegraven.
(Zie tekeningen 5.1 t/m 5.3 onder aan de pagina.)

Opdat ter plekke geen ingewikkelde en tijdrovende handelingen hoeven te worden verricht, wordt bij het tekenen uitgegaan van een snelle en relatief simpele constructie.
Een groot deel van de hut zal zo mogelijk geprefabriceerd naar boven gaan. Er wordt gedacht aan een frame van stalen I-profielen en gevels van hout.

Het bivak zal, in tegenstelling tot veel andere alpine onderkomens, eigenlijk eerder verstopt dan opvallend aanwezig zijn.
Een duidelijke bewegwijzering vanuit diverse richtingen is dus noodzakelijk. Reflectoren op voor- en achtergevel, een signaal op het dak en een gekleurde rand in de onderste 50 centimeter van de gevels zouden kunnen bijdragen aan de vindbaarheid van de hut.

- Het nieuwe ontwerp zal met de gidsen en gemeente worden besproken en wellicht opnieuw worden bijgesteld.

- Op 23 februari 2006 wordt de vernieuwde versie van de website gelanceerd. Ook de Engelse versie komt die dag online.

Vervolgschetsen


bivacco valpelline 019.jpg bivacco valpelline 026.jpg bivacco valpelline 027.jpg bivacco valpelline 028.jpg

Maart:

- Vanaf 6 maart 2006 is ook de Franse versie van de website online te bezoeken.

- Op 7 maart 2006 komen enkele leden van werkgroep en bestuur van de Stichting bijeen in een tussentijdse vergadering. Het doel van deze bijeenkomst is het uitwisselen van informatie over de laatste ontwikkelingen en het plannen van de volgende stappen in het project.
Tevens blijkt het een mooie gelegenheid om op een informele manier nader met elkaar kennis te maken.

- Op 10 maart 2006 laat de NKBV ons het volgende weten: "De Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging is erg enthousiast over dit initiatief en wil graag een ondersteunende functie hebben in dit project. Vanaf het moment dat er een definitieve bouwtekening is (juni 2006) kan er een begroting gemaakt worden en zal de NKBV een beslissing nemen welke vorm de ondersteuning zal krijgen."
Vanzelfsprekend zijn wij erg ingenomen met dit bericht...

April:

Van 8 t/m 12 april zal Arjen in Italië zijn om de banden met Mr. Maurizio Gaillard nog eens te vernieuwen.
Op deze reis worden de eerste contouren van het project duidelijk. Lees het reisverslag en bekijk de foto's Reisverslag April 2006hier.

Juni:

Een afvaardiging van de werkgroep zal voor een werkbezoek naar Italië afreizen. Lees hier het reisverslag met foto's.

Oktober:

Na het lezen van een artikel in het bergsportmagazine de Hoogtelijn van de NKBV meldt gitaarbouwer Jacco Stuitje zich bij de stichting als vrijwilliger. Als klimmer, alpinist en bouwer raakt hij zeer enthousiast van het project. Een week na zijn telefoontje gaan Arjen en Jacco op weg naar Bionaz om in een week de daadwerkelijke grondslagen van de hut te gaan leggen.