Tijdlijn: De ontstaansgeschiedenis

Op deze pagina's vindt u de ontstaansgeschiedenis van het project.

Het idee

De grondlegger van dit project, beeldhouwer en keramist Arjen Bakermans, bezoekt de Val d’Aosta regio in de Italiaanse Alpen al vanaf het begin van de jaren zeventig. Aanvankelijk ontdekt hij dit gebied als alpinist.

Echter, in de loop der tijd is hij het berglandschap gaan beschouwen als een terrein waar méér gebeurt dan wandelen en klimmen. Het terrein blijkt ook een fantastische werkomgeving te vormen voor het maken van objecten in en mét materiaal van het landschap zelf; de zogenoemde 'land-art'.

Tijdens de diverse reizen ontwikkelt Arjen het idee voor een boek. Het verhaal zou vertellen over een man die in het berglandschap leeft en de wereld om hem heen observeert, analyseert en de bevindingen vervolgens vergelijkt met zijn eigen menselijk denken en handelen. Een zoeker die genot vindt in het zoeken zonder direct te vinden…
Het bleef echter bij wat aantekeningen, brainstormen en een diaklankbeeld over een klimmende beeldhouwer; het boek kwam er niet.

 

Wél ontstond een nieuw en concreet idee: een thuis in dit landschap, een plek om te zijn ! Een zelf vormgegeven en gebouwde bivakhut waarvan de deur nooit op slot is als een ode aan vriendschap en samenwerking. Een uiting van het respect voor en de bewondering van het berglandschap.

Een plan geboren uit idealisme zonder commercieel doel. Ieder die hieraan wil meewerken zal zijn verdienste vinden in de fantastische ervaring van het samen werken.

In oktober 2005 komt Arjen in contact met Luigi (Gigi) Vignone, berggids in het Valpelline. Gigi vertelt dat op een bepaalde strategische plek in zijn dal, al geruime tijd behoefte is aan een bivacco.
Dat is koren op zijn molen.

Thuisgekomen richt Arjen de Stichting Bivacco Valpelline op. Vriend Wim van de Pas wordt secretaris, zwager Marcel Scheltenaar penningmeester en websitebouwer Cecile Graat tekent voor de website. Direct in 2006 worden er diverse reizen naar Bionaz gemaakt door diverse afvaardigingen van de stichting. Het idee wordt steeds concreter.  Halverwege 2006 verschijnen er artikelen in italiaanse kranten én in de NKBV Hoogtelijn. Gitaarbouwer Jacco Stuitje uit Groningen reageert en meld zich aan bij het team.

Het Team Bivacco Valpelline

De werkbezoeken gaan door In 2007 en Arjen en Jacco doen met succes een subsidieverzoek bij het NKBV Huttenfonds. Ook de regio Aosta zegt definitief participatie toe. 2008 blijkt nog te vroeg voor de start van de bouw; er moet nog veel aan vergunningen en dergelijke worden gedaan. Wel wordt het pad letterlijk vereffend. In 2009 start eindelijk de bouw, en nadat het fundament gegraven en gestort is staat er eind oktober een hut.

Op de volgende pagina's vindt u het oorspronkelijke concept, en alle foto-albums van de afgelopen jaren.